Elsabé is ‘n plattelander van geboorte (kleine Makwassie). Sy was 'n onderwyser, later dosent aan die destydse Technikon Pretoria waarna ander beroepe gevolg het. Skryf is 'n deeltydse passie sedert 2014. RYK ARMGAT is in 2015 gepubliseer. Afrifiksie wys haar aan as wenner van die 2016 Afrikaanse Jeugfantasie met die kortverhaal DIE ZINBALIPOORT, en in 2017 weer met GIFGOLWE in dieselfde kategorie. Haar roman, FILTERVLINDER, is in 2017 aangewys as naaswenner in Malherbe Uitgewers se roman kompetisie. #vlugenterug is in Augustus 2020 gepubliseer en kan ook deur hoërskool leerders gelees word. Elsabé se werk word geken aan 'n kombinasie van romanse en spanning in 'n maklike en boeiende skryfstyl.

Elsabé is a country girl by birth (from the small village of Makwassie). She started her career as a teacher, later a lecturer at the then Technikon Pretoria, and then followed various opportunities. Writing has been a part-time passion since 2014. RYK ARMGAT was published in 2015. Afrifiksie nominates her as the winner of the 2016 Afrikaans Youth Fantasy with the short story DIE ZINBALIPOORT, and in 2017 again with GIFGOLWE in the same category. Her novel, FILTERVLINDER, was named runner-up in 2017 in Malherbe Publisher’s novel competition. #vlugenterug was published in August 2020 and is suitable for highschool learners too. Elsabé's work is known for a combination of romance and suspense in an easy and captivating writing style.

 Terug Terug na bo